Energitillstånd

\[ |E_2- E_1| = hf \]

  • \( E_1 \) = energitillståndet före
  • \( E_2 \) = energitillståndet efter
  • h = Plancks konstant
  • f = fotonens frekvens
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se