Allmänna gaslagen

Kallas även Ideala gaslagen eller gasernas allmänna tillståndsekvation.

$$pV=NkT$$

\(p=\)tryck

\(V=\)volym

\(N=\)antal molekyler

\(k=\)Boltzmanns konstant

\(T=\)absolut temperatur

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se