Allmänna gaslagen

Kallas även Ideala gaslagen eller gasernas allmänna tillståndsekvation.

\[ pV= nRT \]

  • \(p=\) trycket i Pa (\(N/m^2\))
  • \(V=\) volymen i (\(m^3\))
  • \(n=\) antal molekyler i mol
  • \(R=\) allmänna gaskonstanten
  • \(T=\) absolut temperatur i K
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se