De Broglies formel

\[ \lambda = \frac{h}{mv} \]

  • h = Plancks konstant
  • m = partikelns massa
  • v = partikelns hastighet
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se