\( \beta^-\) - sönderfall

I ett \( \beta^- \)-sönderfall så söndefaller en neutron till en proton, elektron och en antineutrino, vilket blir \[ \ce{ n -> p + e^- +{$\bar{v}$}_e } .\]

Räknar vi på ett exempel så blir det följande,

\[ \ce{^{M}_{P}XX -> ^{M}_{P+1}YY + ^{0}_{-1}e + {$\bar{v}$}_e + energi} \]

Förändringen i atommassa blir då, \[ \Delta m = m_{XX} - m_{YY} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se