Schwarzschildradien

\[ r_{\text{Sch}} = \frac{2Gm}{c^2} \]

  • G = gravitationskonstanten
  • c = ljusetshastighet i vacuum
  • m = massan
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se