Seriekoppling/Parallellkoppling - resistorer

\[ R_{\text{ total}} = R_1 + R_2 + ... R_n \]

  • \( R_{\text{ total}} \) = Total resistansen
  • \( R_i \) = Del resistans i

\[ \frac{1}{R_{\text{ total}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + ... + \frac{1}{R_n} \]

  • \( R_{\text{ total}} \) = Total resistans
  • \( R_i \) = Del resistans i
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se