\( \alpha \) - sönderfall

När ett ämne sönderfaller med ett alpha sönderfall så bildas ett nytt ämne tillsammans med en helium kärna och energi.
\[ \ce{^{M}_{P}XX ->^{M-4}_{P-2}YY + ^{4}_{2}He + energi.} \]

Förändringen i atommassa blir då,
\[ \Delta m = m_{XX} - m_{YY} - m_{\text{ He }}\]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se