Rörelseenergi

\[ E_k = \frac{mv^2}{2} \]

  • m = massa
  • v = hastighet
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se