Absolut magnitud

\[ M = m + 5 -\lg(r)  \]

  • M = absoluta magnituden
  • m = apparenta magnituden
  • r =avståndet i parsec
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se