Ljudets hastighet i ett medium

\[ v = v_0 \cdot \sqrt{\frac{T}{T_0}} \]

  • v = ljudets hastighet vid temperaturen T Kelvin
  • T = temperaturen i Kelvin
  • \( T_0 \) = absoluta nollpunkten (273,14 Kelvin)
  • \( v_0 \) = är hastigheten vid \( T_0 \)
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se