Samband mellan effektivvärde

\[ U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} \] och \[ I = \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} \]

  • \( \hat{u} \) = Spänningens toppvärde
  • \( \hat{i} \) = Strömmens toppvärde
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se