Atommassan

\[ Y = \lambda N = Y_0 \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{T_{1/2}} } \]

  • N = total antalet atomer efter tiden t
  • \( N_0 \) = antalet atomer vi började med
  • t = tiden t som har förlöpt sedan början
  • \( T_{1/2} \) = halveringstiden
  • \( \lambda = \frac{\ln(2)}{T_{1/2}} \)
  • \( \lambda_0 \) = grund tidsfaktorn
  • \( Y_0 \) = atommassan från början
  • \( Y \) = atommassan efter tiden t
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se