Doppler - Mottagaren i vila (sändaren rör sig emot mottagaren)

\[ f_{\text{observerad}} = f_{\text{utsänd}} \cdot \left(
\frac{v_{\text{våg}}}{v_{\text{våg}} - v_{\text{mottagare}}} \right) \]

  • \( f_{\text{observerad}} \) = den observerade frekvensen
  • \( f_{\text{utsänd}} \) = den utsända frekvensen
  • \( v_{\text{mottagare}} \) = mottagarens hastighet
  • \( v_{\text{våg}} \) = vågrörelsens utbredningshastighet
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se