Energiutveckling i galvaniskt element

$$W=E\cdot n \cdot F$$

\(W=\)energin

\(E=\)elementets ems

\(n=\)substansmängden

\(F=9,6485\cdot 10^4c\) (Faradays konstant)

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se