Keplers lagar

kastrorelse

 1. Keplers första lag
  Planeter röra sig i elliptiska bana runt solen, där solen är i en av dess brännpunkter.

  Vi kan se det visat i bilden ovan

 2. Keplers andra lag
  Rörelsen längs varje ellips sker med sådana hastighet att linjen från solen till planeten på lika tid överfar lika stor area.

  Detta betyder att när jorden (eller någon planet) rör sig i sin bana runt solen och under tiden t har skapat en area \( A_1 \) som bildas av att jorden rör sig från punkt a och b. Sedan så mäter arean \( A_2 \) som bildas när du är närmare solen arean så när du går från punkten d till c så kommer dessa båda areor att vara lika.

 3. Keplers tredje lag
  Kvadraterna på planeternas omloppstiden förhåller sig som kubernas på deras medelavstånd från solen, \( \frac{T^2}{r^3} \). 
  1. T = omloppstiden
  2. r = medelradien 
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se