Newtons gravitationslag

\[ F = G \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \]

  • G = allmänna gravitationskonstanten ( \(G = 6,6734 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2} \) )
  • r = avståndet mellan kropparna masscentrum
  • \(m_1\) = massan av det första objektet
  • \(m_2\) = massan av det andra objektet
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se