Induktans

\[ e = -L \frac{\Delta i}{\Delta t} \]

  • L = induktans
  • i = ström
  • t = tid
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se