Magnetisk flödestäthet

Kring oändlig lång rak ledare

$$B=\frac{\mu \cdot I}{2\pi r}$$

\[ B = \frac{\mu \cdot I}{2\pi r} \]

 • \( \mu \) = Permeabilitet
 • N = Antal varv
 • I = Ström

Flat cirkulär spole

$$B= \frac{\mu \cdot N \cdot I}{2r}$$

\[ B = \frac{\mu \cdot N \cdot I }{2 r} \]

 • B = magnetisk flödestäthet
 • \( \mu \) = permeabilitet
 • l = längd
 • N = antal varv
 • I = ström

Långsträckt spole

$$B= \frac{\mu \cdot N \cdot I}{l}$$

\(B=\) magnetisk flödestäthet

\(\mu=\) permeabilitet

\(l=\) längd

\(N=\) antal varv

\(I=\) ström

\[ B = \frac{\mu \cdot N \cdot I}{l} \]

 • B = Magnetisk flödestäthet
 • \( \mu \) = Permeabilitet
 • l = Längd
 • N = Antal varv
 • I = Ström
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se