Permeabilitet

\[ \mu = \mu_r \cdot \mu_0 \]

  • \(\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} V s / Am\) = permeabilitet för vakuum
  • \( \mu_r \) = permeabilitetstalet
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se