Transformationen

\[ \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_1}{I_2} \]

  • U = Spänningen
  • I = Strömmen
  • N = Antalet varv på respektive spole
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se