Coulombs lag

$$F=k\frac{Q_1Q_2}{r^2}$$

$$k=\frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \approx 8,988 \cdot 10^9 Nm^2/(As)^2$$

\(F=\)kraft

\(Q=\)laddning

\(r=\)avståndet mellan laddningarna

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se