Elektrisk fältstyrka

$$E=\frac{F}{Q}$$

$$E=\frac{U}{d}$$

\(E=\)Elektrisk fältstyrka

\(F=\)kraft

\(Q=\)laddning

\(U=\)spänning

\(d=\)avstånd mellan två plattor

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se