Resistans

Seriekoppling

$$R=R_1+R_2...$$

Parallellkoppling

$$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+...$$

$$R=\rho \cdot \frac{l}{A}$$

\(R=\)resistans

\(\rho=\)resistivitet

\(l=\)ledarens längd

\(A=\)tvärssnittsarea

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se