Potentiell energi

För homogent tyngdkraftfält (lägesenergi)

$$W_p=mgh$$

För gravitationskraft (r är avståndet till centrum)

$$W_p=-C\frac{m_1m_2}{r}$$

För fjäder vid sträckning \(\Delta l\)

$$W_p=\frac{k}{2}(\Delta l)^2$$

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se