Centripetalacceleration

\[ a_c = \frac{v^2}{r} = \frac{4\pi^2 r}{T^2} = 4\pi^2r f^2 = \omega^2r. \]

  • v = omloppshastigheten
  • \(r\) = radien
  • T = omloppstiden
  • f = frekvensen ( \( f = \frac{1}{T} \) )
  • \( \omega \) = vinkelhastigheten (\( \omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f \))
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se