Jämviktslagen vid kraftmoment

Vid jämvikt är summan av de momenten som vrider ett föremål medurs kring någon viss vridaxel O. Lika med summan av de moment som vrider föremålet moturs kring denna punkt.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se