Lutandeplan

 

  • \( \alpha \) = lutningsvinkel vid konstant hastighet
  • \( \mu \) = friktionstalet
  • g = gravitationsaccelerationen

Om objektet är stillastående så måste följande gälla,

\[ F_{\text{friktion}} \geq mg \sin(\alpha) .\]

 Om objektet rör sig ner för planet så gäller följande,
\[ F_{\text{friktion}} < mg \sin(\alpha) .\]

Om objektet är i vila eller så gäller
\[ mg\sin(\alpha) = \mu .\]

Som följd av newtons lagar får vi följande likhet, 
\[ N = mg \cos(\alpha). \]

Då objektet inte rör sig in i planet ej heller så rör den sig ut från planet
\[ N = mg \cos(\alpha) \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se