Resulterande kraft på en vikt som hänger i en fjäder

\[ F_R = -ky \]

  • k = fjäderkonstant
  • y = elongationen avstående till jämviktsläget. Minustecknet anger att kraften alltid är i motsatt riktning mot elongationen
  • \( F_R \) är alltid mot jämnviktsläget.
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se