Totala energin i en vikt som hänger i en fjäder

\[ E = E_p + E_k \]
eller
\[ \frac{kA^2}{2} = \frac{ky^2 }{2} + \frac{mv^2}{2} \]

  • k = fjäderkonstanten
  • m = viktens massa
  • A = svängningens amplitud
  • y = elongationen
  • v = viktens hastighet
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se