Brytning

$$f=\frac{v_1}{\lambda_1}=\frac{v_2}{\lambda_2}$$

$$\frac{sin\, \alpha_1}{sin \, \alpha_2}=\frac{v_1}{v_2}$$

\(f=\)frekvens

\(v=\)hastighet

\(\lambda=\)våglängd

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se