Medelhastighet

\[ \bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t}= \frac{x_1 - x_0}{t_1 - t_0} \] eller
\[ \bar v = \frac{v_0 + v}{2} \]

  • s = sträcka
  • v = hastighet
  • t = tid
Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se