Dopplereffekt

$$f'=f\cdot \frac{v}{v-u}$$

$$f'=f\left(1+\frac{u}{v}\right)$$

För den första ekvationen gäller att vågkällan är i rörelse med hastigheten u<v.

För den andra ekvationen gäller att observatören är i rörelse med hastigheten u.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se