ABC-formeln

Andragradsekvationer av typen \(ax^2+bx+c=0\) där \(a \neq 0\) har rötterna:

$$\begin{align}x &= - \frac{b}{2a} \pm \sqrt{\frac{b^2}{(2a)^2} - \frac{c}{a}}\\ &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{align} $$

ABC-formeln används för att lösa fullkomliga andragradsekvationer där det finns en koefficient framför \(x^2\).

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se