Cirkelsegment

Cirkelsegment

Area

$$A_{cirkelsegment}=\frac{1}{2}r^2(v-sin\,v)$$

$$v=medelpunktsvinkeln\; i\; radianer$$

Arean av ett cirkelsegmentet kan beräknas med ovanstående formel. Cirkelsegmentet är markerat i grått.

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se