Vinkelräta och parallella linjer

Givet två linjer  \( y_1 \text{ och } y_2 \):

\[ y_1 = k_1x + m_1 \text{ och } y_2 = k_2x + m_2 \] 

Två linjerna är vinkelräta med varandra om och endast om produkten av riktningskoefficient är lika med minus ett,  \( k_1 \cdot k_2 = -1 \)

Två linjer är parallella med varandra om och endast om riktningskoefficienterna är lika med varandra, ( \( k_1 = k_2\) ). 

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se