Klot (sfär)

Klot -sfarer _01

Volym

$$V_{klot}=\frac{4\pi r^3}{3}$$

Area

$$A_{klot}=4\pi r^2$$

Ett klot är en geometrisk figur som begränsas av den yta som ligger på radiens avstånd från klotets centrum. Själva ytan som en klotformad figur har kallas en sfär.

Läs mer om klot och sfärer på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se