Potenslagar

Då \(x\) och \(y\) är reella och \(a, b >0\)

Potensregler
\[ a^x\cdot a^y=a^{x+y} \]

\[ (a^x)^y=a^{xy}\]

\[ \left(\frac{a}{b}\right)^x=\frac{a^x}{b^x} \]

\[ \frac{a^x}{a^y}=a^{x-y}\]

\[ a^x \cdot b^x=(ab)^x \]

\[ a^{-x}=\frac{1}{a^x} \]

$$a^0=1$$

Potenslagarna är bland annat användbara vid lösning av ekvationer som innehåller potenser.

Läs mer om potenslagarna på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se