Potenslagar

Då \(x\) och \(y\) är reella och \(a, b >0\)

Potenslagar
\[ a^0=1\] \[ 0^n=0 \] då n>0.
\[ a^1 = a \] \[ 1^n = 1 \]
\[ a^{-x}=\frac{1}{a^x}\] \[ a^{x-y}=\frac{a^x}{a^y} \]
\[ \left(a^x\right)^y=a^{x\cdot y}=\left(a^y\right)^x \] \[ (ab)^x=a^x\cdot b^x \]
\[ a^{x+y}=a^x\cdot a^y \] \[ \frac{a^n}{b^n} = \left( \frac{a}{b} \right)^n \]
\[ \sqrt{a}=a^{1/2}\] \[ \sqrt[n]{a^m}= a^{m/n} \]

Potenslagarna är bland annat användbara vid lösning av ekvationer som innehåller potenser.

Läs mer om potenslagarna på Matteboken.se

\[ 3^{4} \cdot 9^{-2}  \]

 

\[ \begin{align}  &=  \\ &=  \\  &=  \\  \end{align} \]

\[ ^{} \]

\[ \begin{align}  &=  \\ &=  \\  &=  \\  \end{align} \]

\[ ^{} \]

\[ \begin{align}  &=  \\ &=  \\  &=  \\  \end{align} \]

\[ ^{} \]

\[ \begin{align}  &=  \\ &=  \\  &=  \\  \end{align} \]

\[ ^{} \]

\[ \begin{align}  &=  \\ &=  \\  &=  \\  \end{align} \]

 

\[ \begin{align}  &=  \\ &=  \\  &=  \\  \end{align} \]

\[ \begin{align}  &=  \\ &=  \\  &=  \\  \end{align} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se