Geometrisk summa

\[ s_n=a+ak+ak^2+...+ak^{n-1}=\frac{a(k^n-1)}{k-1} \]

\[\text{där } k\neq1 \]

Den här formeln används för att beräkna summan av talen i en geometrisk talföljd; en talföljd där kvoten mellan varje par av efterföljande tal är konstant.

Läs mer om geometriska summor på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se