Konjugat

Konjugatet till ett komplext tal

$$z=a+bi$$

är

$$\overline{z}=a-bi$$

Eftersom \(i^2=-1\) får vi med konjugatregeln att

$$z \cdot \overline{z} = (a+bi)\cdot (a-bi)={a}^{2}+{b}^2$$

Ett tals konjugat används bland annat vid division av komplexa tal genom att förlänga bråket med nämnarens konjugat för att få ett reellt tal i nämnaren.

Läs mer om konjugat på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se