Räta linjens ekvation

$$y=kx+m$$

Riktingskoefficienten (k) för en linje genom punkterna \((x_1,y_1)\) och \((x_2,y_2)\) där \(x_1\neq x_2\):

$$k=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$$

Linje genom punkten \(0,m\) och \((x_1,y_1)\) med riktingskoefficienten k:

$$y-y_1=k(x-x_1)$$

Vilkor för vinkelräta linjer

$$k_1 \cdot k_2=-1$$

Räta linjens ekvation är en allmän beskrivning av en linjär funktion

Läs mer om linjära funktioner på Matteboken.se

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se