Räta linjens ekvation

$$y=kx+m$$

Riktningskoefficienten (k) för en linje genom punkterna \((x_1,y_1)\) och \((x_2,y_2)\) där \(x_1\neq x_2\):

$$k=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$$

Linje genom punkten \((0,m)\) och \((x_1,y_1)\) med riktningskoefficienten k:

$$y-y_1=k(x-x_1)$$

Vilkor för vinkelräta linjer

$$k_1 \cdot k_2=-1$$

Räta linjens ekvation är en allmän beskrivning av en linjär funktion

Läs mer om linjära funktioner på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se