Inhomogena ekvationer

Generellt bestäms den allmänna lösningen som

$$y=y_h+y_p$$

$$y_p=Partikulärlösning$$

$$y_h=Allmännalösning$$

Partikulärlösning= en partikulärlösning till den inhomogena ekvationen.

Allmänna lösningen= den allmänna lösningen till motsvarande homogena ekvation.

Separabla differentialekvationer

$$g(y)y'=f(x)$$

Som löses enligt:

$$\int g(y)dy=\int f(x)dx$$

Läs mer om inhomogena differentialekvationer på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se