Cirkelsektor

Cirkelsektor

Båge

$$b=\frac{\alpha}{360}2\pi r=vr$$

Area

$$A_{cirkelsektor}=\frac{\alpha}{360}\pi r^2=\frac{vr^2}{2}=\frac{br}{2}$$

 

I formeln är \(\alpha\) medelpunktsvinkeln i grader och v är medelpunktsvinkeln i radianer.

En cirkelsektor är en avgränsad del av en cirkel. Hur stor del av cirkeln en cirkelsektor är beror på vinkeln v (eller \(\alpha\)) i mitten av cirkeln, som kallas medelpunktsvinkeln.

Läs mer om cirkelsektor på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se