Normalfördelning, Gaussfördelning

normalfördelning

 

\[ f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2 \pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2 }} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se