ABC-formeln

Andragradsekvationer av typen \(ax^2+bx+c=0\) där \(a \neq 0\) har rötterna:

\[x_1=-\frac{b}{2a}+\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\]

\[x_2=-\frac{b}{2a}-\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a} = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\]

ABC-formeln används för att lösa fullkomliga andragradsekvationer där det finns en koefficient framför \(x^2\).

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se