Kvadratkomplettering

\[ ax^2 + bx + c = 0\]

då får vi följande,

\[ \left( \sqrt{a}x + \frac{b}{2\sqrt{a}}\right)^2 - \left( \frac{b}{2\sqrt{a}} \right)^2 + c =0. \]

Vi kan också börja med att dela på a (\( x^2 + bx/a + c/a \)) och få följande,

\[ \left( x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left( \frac{b}{2a} \right)^2  + \frac{c}{a} = 0\]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se