Yttervinkelsatsen

Om \(\gamma\) är yttervinkel till \( \triangle
ABC \) (se nedan). Då gäller följande, \[ \gamma = \alpha +\beta.\]

Med andra ord så är yttervinkeln lika med de två motstående inre vinklar.

Du kan testa själv i grafen nedan nedan. Slidern för \(a\) kontrolerar \(x\) positionen för punkten P och \(b\) för \(y\) positionen:


Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se