Trigonometriska definitioner

Triangelsinus

\[ \sin(A) =\frac{a}{c} \]

\[ \cos(A) =\frac{b}{c} \]

\[\tan(A)=\frac{a}{b} \]

Sinus, cosinus och tangens är trigonometriska funktioner som anger olika kvoter mellan längderna på sidorna i en rätvinklig triangel. Ett sätt att förstå dessa trigonometriska funktioner är att det för en viss vinkel v grader alltid råder ett visst förhållande mellan den rätvinkliga triangelns sidor.

 

Läs mer om trigonomiska funktioner på Matteboken.se

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se