Trigonometriska definitioner

Triangelsinus

$$sin\, A=\frac{a}{c}$$

$$cos\, A=\frac{b}{c}$$

$$tan\, A=\frac{a}{b}$$

Sinus, cosinus och tangens är trigonometriska funktioner som anger olika kvoter mellan längderna på sidorna i en rätvinklig triangel. Ett sätt att förstå dessa trigonometriska funktioner är att det för en viss vinkel v grader alltid råder ett visst förhållande mellan den rätvinkliga triangelns sidor.

Läs mer om trigonomiska funktioner på Matteboken.se

Har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se