Räkna med komplexa tal i exponentiell form

Produkt av komplex tal i exponential form

\[ z\cdot w= r_1 \mathrm{e}^{\theta \mathrm{i}}\cdot r_2 \mathrm{e}^{\psi\mathrm{i}}=r_1r_2
\mathrm{e}^{(\theta+\psi) \mathrm{i}} \]

Division av komplexa tal i exponential form

\[ \frac{z}{w}=\frac{r_1 \mathrm{e}^{\theta\mathrm{i}}}{r_2\mathrm{e}^{\psi\mathrm{i}}}=r_1/r_2\mathrm{e}^{(\theta-\psi)\mathrm{i}}. \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se