Avstånd mellan två punkter

Avstånd mellan punkterna \( (x_1, y_1) \) och \( (x_2, y_2) \) är
\[ \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \]

Har du hittat ett fel, eller har du kommentarer till materialet på den här sidan? Mejla formelsamlingen@mattecentrum.se